Regulamin kursów i warsztatów

1.    Dane organizatora kursów i warsztatów.
 • Organizatorem kursów i warsztatów jest Akademia Szkoleń prowadzona przez KOSMETYKSHOP Arkadiusz Bartniczak, ul. Trenów 51, 05-080 Laski,  NIP 757-125-93-38, REGON 142302343.
 • Miejscem odbywania się kursów i warsztatów jest salon Galeria Urody Arkadius, ul. Towarowa 35/U1, 00-869 Warszawa
 • Instytucja Szkoleniowa widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych - RIS, wyodrębnionym w Systemie Teleinformatycznym Obsługi Rejestrów - STOR, pod numerem 2.14/00241/2017 jako KOSMETYKSHOP Arkadiusz Bartniczak, ul. Trenów 51, 05-080 Laski.
2.    Pojęcia
 • Kursy – cykl zajęć edukacyjnych pozwalających zdobyć wiedzę w zakresie określonym ich nazwą i programem.
 • Warsztaty – zajęcia głównie praktyczne, doskonalące umiejętności w zakresie określonym ich nazwą i programem.
 • Program kursów i warsztatów – treść określająca tematykę kursów i warsztatów oraz uszczegóławiająca ich zakres.
 • Cena kursów i warsztatów – kwota brutto podana w polskich złotych, określająca całkowity koszt kursów lub warsztatów.

3.    Zapisy na kursy i warsztaty
Uczestnikiem kursów i warsztatów może zostać osoba, która w dniu rozpoczęcia kursów i warsztatów ukończyła 16 rok życia i podczas zapisu na kursy i warsztaty dostarczyła pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, na udział osoby niepełnoletniej w szkoleniu. Uczestnikiem kursów i warsztatów może zostać osoba, która w dniu rozpoczęcia kursów i warsztatów ukończyła 18 rok życia.
Zapisy na kursy i warsztaty odbywają się:
 • Za pośrednictwem formularza rejestracji online na stronie:  www.akademia-szkolen.edu.pl
 • Mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefonicznie pod numerem: 570-877-188
Stacjonarnie w naszych punktach:

Hurtownia fryzjersko-kosmetyczna KOSMETYKSHOP,
ul. Ekspresowa 7, 03-183 Warszawa,
poniedziałek – piątek 10:00 – 18:00.

Salon Galeria Urody Arkadius,
ul. Towarowa 35 lok. U1, 00-869 Warszawa,
poniedziałek – sobota 8:00 – 21:00.

 

Z powodu braku minimalnej liczby kursantów, która wynosi 3 osoby, dopuszczalna jest możliwość odwołania kursów lub warsztatów. Kursant zostanie poinformowany o powyższej sytuacji telefonicznie, a następnie mailowo. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji kursant ma prawo odstąpić od umowy i żądać zwrotu opłat wniesionych na poczet kursów i warsztatów lub dokonać zapisu na kursy  lub warsztaty w innym terminie.
 
4.    Płatności
 • Płatności za kursy i warsztaty należy dokonać nie później, niż 7 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem kursów i warsztatów. W przypadku zapisu na kursy i warsztaty w terminie krótszym, niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu i warsztatu, płatności należy dokonać w dniu zapisu na kursy i warsztaty.
 • W przypadku, gdy płatność za kursy lub warsztaty nie zostanie odnotowana na 7 dni roboczych przed planowanym terminem kursów i warsztatów, kontaktujemy się z klientem telefonicznie. Jeśli kontakt jest nieskuteczny, klient otrzymuje powiadomienie e-mail o nieodnotowaniu płatności na naszym koncie. Jeśli w ciągu 24 godzin nie otrzymamy odpowiedzi lub płatności, uczestnictwo klienta w kursach i warsztatach jest anulowane, a zaliczka wpłacona na poczet kursów lub warsztatów jest zwracana.
 • Jeżeli kursant dokonał płatności za kursy i warsztaty, a z przyczyn losowych nie mógł uczestniczyć w zajęciach, w przeciągu pół roku od daty odbycia się kursów lub warsztatów, może uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w innym terminie. Jeśli takowe nie odbędą się w przeciągu pół roku, kursant ma prawo uczestniczyć w najbliższych zajęciach jakie będą zaplanowane po regulaminowym półrocznym terminie lub całkowicie zrezygnować z kursu z powodu przedłużenia się terminu powyżej pół roku.
   
Płatności można dokonywać przelewem na poniższe dane:

Numer konta bankowego: 58 1500 1272 1212 7006 4203 0000
Dane do przelewu: KOSMETYKSHOP Arkadiusz Bartniczak, ul. Trenów 51, 05-080 Laski.
Tytułem: imię i nazwisko, nazwa kursów lub warsztatów, data kursów lub warsztatów.
Płatności można dokonywać kartą lub gotówką, w naszych punktach stacjonarnych:
Hurtownia fryzjersko-kosmetyczna KOSMETYKSHOP,
ul. Ekspresowa 7, 03-183 Warszawa,
Poniedziałek – piątek 10:00 – 18:00.

Salon Galeria Urody Arkadius,
ul. Towarowa 35 lok. U1, 00-869 Warszawa,
poniedziałek – sobota 8:00 – 21:00.
 
5.    Reklamacje:
W przypadku niezadowolenia ze świadczonych przez nas usług szkoleniowych mogą Państwo złożyć pisemną reklamację. Można to zrobić drogą:
 • mailową, przesyłając wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • listowną, przesyłając opis reklamacji na adres: KOSMETYKSHOP, ul. Ekspresowa 7, 03-183 Warszawa.
Za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie www.akademia-szkolen.edu.pl

W wiadomości lub liście należy umieścić następujące informacje:
 • Imię i nazwisko.
 • Dokładny adres zamieszkania.
 • Numer PESEL.
 • Datę i nazwę kursów lub warsztatów, których byli Państwo uczestnikiem.
 • Opisać sytuację, która odbiegała od przedstawionego planu kursów lub warsztatów lub nie została w ogóle ujęta w zajęciach. Jaki był lub mógł być tego powód. Czy powyższa niezgodność została zgłoszona szkoleniowcowi.
 • Jakie było odniesienie szkoleniowca do zgłoszonej niezgodności.

Mogą Państwo również zawrzeć inne uwagi i spostrzeżenia, które stanowiły Państwa niezadowoleniu z kursów lub warsztatów, a nie zostały ujęte w powyższym punkcie. Żadna reklamacja nie pozostanie bez odpowiedzi. Zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni roboczych. O rozpatrzeniu reklamacji zostaną Państwo poinformowani poprzez e-mail lub listownie.

6.    Postanowienia końcowe.
 • Każdy uczestnik kursów, po ich ukończeniu i zdaniu egzaminu, otrzyma certyfikat Akademii Szkoleń.
 • Każdy uczestnik warsztatów, po ich ukończeniu, otrzymam certyfikat Akademii Szkoleń.
 • W przypadku sytuacji nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.
Aktualizacja regulaminu : 17.05.2017. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
© 2015 Akademia-Szkoleń.edu.pl. All Rights Reserved. Designed By MoroStudio.eu
Instytucja Szkoleniowa widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych - RIS, wyodrębnionym w Systemie Teleinformatycznym
Obsługi Rejestrów - STOR, pod numerem 2.14/00241/2017 jako KOSMETYKSHOP Arkadiusz Bartniczak, ul. Trenów 51, 05-080 Laski